Fundacja Złoty Dom – wszystko co nas otacza jej częścią nas samym.

Duch drzew, traw, powietrza słońca, duch innych ludzi jest duchem naszej istoty. Dlatego wszystko co robisz, jest tak ważne nie tylko dla Ciebie ale dla wszystkich i wszystkiego, co Cię otacza. Każdy z nas ma tą mądrość w sobie, jednak nie zawsze, z różnych powodów, jesteśmy w stanie ją odczytać. Wspieranie w odnajdowaniu lub umacnianiu tej mądrości mieszkającej w Tobie jest głównym motorem działań Fundacji, ponieważ jesteś WAŻNY, ponieważ jesteś dzieckiem tego ŚWIATA.

 

Co robimy… tańczymy, śpiewamy, malujemy, gramy na instrumentach, medytujemy, budujemy i ….

Cele statutowe Fundacji:

propagowanie modelu życia skierowanego na wyższe wartości humanistyczne,

popularyzacja zdrowego i zgodnego z naturą modelu życia,

prowadzenie działań mających na celu poprawę edukacji dzieci,

przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej ludzi,

wspieranie inicjatyw służących świadomemu współistnieniu z Ziemią.

zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,

organizowanie warsztatów, wykładów i spotkań,

prowadzenie punktu przedszkolnego lub przedszkola i ośrodka rozwoju duchowego,

organizowanie spotkań dla dzieci i ich rodziców i opiekunów,

Co robimy

Wszystkie aktualne wydarzenia możesz śledzić na naszej stronie FB 

Ceremonie

Jedyne, co trzeba zrobić, by udać się w tą podróż jest oddanie się wibracji, która płynie z gongu i mis dźwiękowych.

Dom

Dom miejsce zbudowane w oparciu o biobudownictwo, Miejsce, które jest zgodne z prawami panującymi...

Rzeczowe

Złoty Domek to przestrzeń w którym dzieci uczą się szacunku do siebie, innych, do przyrody do całego świata...

Wsparcie

Fundacja Złoty Dom jest organizacją non profit, w związku z tym utrzymuje się z otrzymanych darowizn, jak i z przychodów z działalności statutowej. Zasada jest prosta: Im więcej środków na naszym koncie, tym więcej możliwości rozwoju naszych statutowych założeń.