Fundacja

Fundacja Złoty Dom – wszystko co nas otacza jej częścią nas samym.

Duch drzew, traw, powietrza słońca, duch innych ludzi jest duchem naszej istoty. Dlatego wszystko co robisz, jest tak ważne nie tylko dla Ciebie ale dla wszystkich i wszystkiego, co Cię otacza. Każdy z nas ma tą mądrość w sobie, jednak nie zawsze, z różnych powodów, jesteśmy w stanie ją odczytać. Wspieranie w odnajdowaniu lub umacnianiu tej mądrości mieszkającej w Tobie jest głównym motorem działań Fundacji, ponieważ jesteś WAŻNY, ponieważ jesteś dzieckiem tego ŚWIATA.

 

Co robimy… tańczymy, śpiewamy, malujemy, gramy na instrumentach, medytujemy, budujemy i ….

Cele

Cele statutowe Fundacji: propagowanie modelu życia skierowanego na wyższe wartości humanistyczne, popularyzacja zdrowego i zgodnego z naturą modelu...

Sprawozdania

Tutaj sprawozdania od 2013 za każdy rok...

Statut

Statut fundacji złoty dom. Postanowienia ogólne: § 1 Fundacja pod nazwą Złoty Dom , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Danutę Janczak, działa na podstawie...

Odpowiemy na wszystkie twoje pytania!