Wsparcie

Fundacja Złoty Dom jest organizacją non profit, w związku z tym utrzymuje się z otrzymanych darowizn, jak i z przychodów z działalności statutowej. Zasada jest prosta: Im więcej środków na naszym koncie, tym więcej możliwości rozwoju naszych statutowych założeń.

 

Fundacja Złoty Dom wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

pod numerem KRS 0000453347

NIP 894-304-51-73

REGON 022105354

Prezes Zarządu: Joanna Beger

Finansowe

Wszystkim darczyńcą ślemy błogosławieństwo i mówimy wielkie dzięki!!!!

Wolontariat

Jeżeli chcesz nam pomóc w naszych działaniach lub masz pomysł na zorganizowanie...

Rzeczowe

Chętnie przyjmiemy: łopaty, grabie, piły, drewno, ręczniki, koce, kołdry, poduszki i inne...